Monthly Archives: Februari 2017

Yang Mendasar

Standar

Aku Si Kramadangsa …

Aku urip, mituhu marang uripku,

Golek pangan, sandang lan papan.

Aku manungsa, njejegake nilai2 kamanungsan,

Murubake uripku marang liyan.

Aku Indonesia, sokong adeging nagari.

Aku Jawa, ngluhurake bebuden lan kabudayan Jawa,

Selaras karo bumi kang dipidak.

Agamaku kapetung keri …

Tuwuh saka rasa sejati,

Mahanani kasusilan lan kabudayan pribadi.

Iklan