KEKESING ATI

Standar

Sang Prajaka andon laku angulati serat pangruwating papa nistha

Sang Prajaka marak ing pisowanan Palenggahan Sang Naga; angudari kekesing ati, duhkitaningtyas kang tanpa upami.

Pangrantes kang wus sundul ngawiyat, tangising ati tansaya ora kuwat ngglawat, nggereng-nggereng dada krasa mengkap-mengkap.

Kadya layung-layung jingga ing brang kulon, kaya mangkono susah penggalihe Sang Prajaka.

Kasangsayane manungsa ing ngarcapada anandhang papa cintraka, ketungka praptanira pagebluk kang luwih dening nggegirisi.

Kabeh manungsa wis

ora duwe sirah amung gembung mlaku pating bilulung, cinaplok dening naga lan macan sirahe.

Naga kinarya aji, mahanani ngelmu utawa agama.

Macan kinarya arya, mahanani kekuwasaan, dhuwit lan nafsu kamurkan.

Wis ora ana manungsa amung bathang angucap jisim lumaku.

Sanadyan katon blegere lengkap nanging wis ora ana fungsine.

Duwe mripat wis ora bisa kanggo mulat…

Duwe kuping wis ora bisa kanggo angrungu…

Duwe tutuk wis ora bisa kanggo micara…

Duwe irung wis ora bisa kanggo ngganda…

Bedane wong urip karo mati kuwi ana ing rasa, sanadyan isih ambegan, mloka-mlaku ning wis padha ora duwe rasa.

Manungsa sirah urang lumampah baris tut wuri dening barisan jerangkong.

Aweh sasmita manungsa wis malih kaya urang, wis ora duwe uteg, ngalor-ngidul anyunggi tai. Dene barisan jerangkong minangka pralampita menawa manungsa wus kelangan akal budi, utege garing kari cumplung nyengingis agawe miris.

Brantaning ati kalangkung perih, anangis sru Sang Prajaka atur uninga :

Duh Jagad Dewa Bathara konjuk atur kawula mugi katarima,

Sun gugat karsa tiwikrama

Ambengkas sagung angkara

Samya rusak darbewala

Kasirnakaken langkung prayoga

Aris amrabawa Surya Wicaksana paring sabda :

Naga amoksa sapta bawana

Manekung puja hardha sangara

Brantayudha tangeh rampunga

Meksa jurit pecahing jaja wutahing ludira

Sarana sanga harsa amemulya

Panandhang papa cintraka

Kumelun dupa ratus kemenyan handayani sumusuping rasa jati

Ohm awighnam astu astu astu mahastungkara

Hining maliyat sagedhining

Rasa mulya rasa mardhika

Jawata manuksma jagad pramudhita

Manunggal Gusti myang kawula

Gumelaring jagad jumbuhing jagad kita

Ingsun wus aparing sabda

Angulatana Serat Pangruwating Papa Nistha

Iklan

9 responses »

 1. bangkai berjalan jalan kesana kemari nyunggi tai.., hoekh.., udah mah bangke bau .. bawa bawa tai lagi… wah jan.. lengkap sudah gambaran manusia sekarang.. begitu busuk menyengat, adol wicara tanpa makna…, gembar gembor ngumbar durangkara… hhhiiii.. ngerii..,

  kaya zombi.. ya kangmas tomy..,hehehe.. medeni bocah nangis..gulung koming cari eling..,

  terima kasih kangmas Tomy..
  geguritan lagi kangmas..
  bikin greget…,

  matur sembah nuwun,

  salam sihkatresnan.

  rahayu..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s