Yang Mendasar

Standar

Aku Si Kramadangsa …

Aku urip, mituhu marang uripku,

Golek pangan, sandang lan papan.

Aku manungsa, njejegake nilai2 kamanungsan,

Murubake uripku marang liyan.

Aku Indonesia, sokong adeging nagari.

Aku Jawa, ngluhurake bebuden lan kabudayan Jawa,

Selaras karo bumi kang dipidak.

Agamaku kapetung keri …

Tuwuh saka rasa sejati,

Mahanani kasusilan lan kabudayan pribadi.

PENGAMPUNAN

Standar

MENGAMPUNI…

tidak berarti sanggup melupakan,

pedihnya luka batin yang ditinggalkan..

tidak berarti akan mendapatkan keadilan,

segala sebab akibat yang ditimpakan..

tidak juga menjanjikan perubahan,

akan apa adanya diri & perbuatan..

 

MENGAMPUNI…

kekuatan yang mendamaikan,

sebuah pinta & harapan yang terus dipanjatkan..

 

 

 

 

ada saatnya bahagia – ada saatnya bersedih

    ada saatnya mendapatkan, ada saatnya melepaskan,

    ada saatnya memeluk, ada saatnya melepaskan pelukan

 

 

Paseksen

Standar

“Liyas kunu latashadu,
Telah ada kenyataan,
Telah ada kesaksian”

Ingkang mengku werdi,
Kang sejatine kahanan sira iku sayekti
minangka pratandha saksi kang nyata
ing kahanan Ingsun

“Kitab suci agemaning Muhammad..
Perang suci gegamaning Muhammad..”

Bali Miwiti

Standar

geguritan dening Tomy Arjunanto

Aku ora bisa nyawang eluhmu,
dleweran netesi praupan ayu,
sumujud ing dlamakan aku njaluk pangapuramu.
Karep lan pepenginanku,
kabeh mau kanggo sliramu,
nanging mbokmenawa kegubel ing nepsu,
dadine gawe gempung susahing atimu,
sepisan maneh tak suwun agunging pangapuramu.

Wis lejara aja kendak ing ati,
Tak madeg jejer lanang sejati,
regem kenceng tangan tak kanthi,
dalan panguripan bareng mecaki.

 

Semarang, 16 September 2015